Wie is Cees van Gend?

Tijdens mijn carrière binnen de Koninklijke Landmacht heb ik geleerd dat 'de mens' een zeer belangrijk middel (resource) voor het bereiken van doelen is.

 

Leiding en invulling geven aan de processen die organisaties en hun werknemers helpen, is waar ik sinds 1991 mijn professie van heb gemaakt. In eerste instantie binnen de non-profit omgeving van de Koninklijke Landmacht en vervolgens ruim 17 jaar lang als werknemer binnen reis- en retailbranches (respectievelijk bij Hotelplan en Zeeman).

 

Mijn kennis, ervaring en mijn competenties zet ik graag in om bedrijven, organisaties, functionarissen en vooral mensen verder te helpen. Ik bied de factor tijd en ben mede door mijn brede en diepe (inter)nationale ervaring op strategisch en tactisch niveau en indirect op operationeel niveau kwaliteit toe te voegen.

 

Ik ben analytisch, probleem oplossend, besluitvaardig, ondernemend, constructief, communicatief, overtuigend, onderhandelingsvaardig, doelgericht, sociaal handig, pragmatisch en kostenbewust.

 

Vanuit mijn woonplaats Veenendaal kan ik in geheel Nederland, West-Duitsland en Vlaanderen dagdagelijks aan uw HR-project of als interim (ZZP) werken. Reizen naar andere landen is geen enkel probleem.

Wie is Petra van Gend-Mulders?

Coachen is een apart vak. Dat is de reden dat Cees mij heeft gevraagd om coaching opdrachten die CVG HR ontvangt, uit te voeren.

 

Door mijn positie en ervaring binnen het onderwijs, eerst uitsluitend voor de klas en momenteel ook als schoolleider in het Praktijkonderwijs, ben ik mij gaan kwalificeren voor professionele coaching.

 

Het is precies zoals Cees hierboven aangeeft: de mens is de sleutel tot succes. Echter de sleutel of het slot worden wel eens sleets. Als coach stel ik de coachee door het stellen van vragen of het voorleggen van opdrachten in staat om vooral zelf te beschouwen en oplossingen voor een ontstane situatie aan te dragen.

 

Ik ben ..............................................................................

 

Ook ik ben ambulant en kan (bijna) overal in Nederland invulling geven aan een coaching traject.