HR Projecten

HR-Projecten vragen extra aandacht. De tijd en focus die daarvoor noodzakelijk is, is niet altijd te combineren met de dagelijkse praktijk. Daarnaast spelen kennis, ervaring en positie van de HR functionaris ook een rol.

Daardoor is het inschakelen van CVG HR voor het geven van een advies, het schrijven van een projectplan, het voorbereiden en/ of begeleiden van of leiding geven aan de implementatie van (een facet van) de HR-strategie, het personeelsbeleid en/ of een HR-instrument een prima optie. Ook voor de selectie van een HR-gerelateerde provider hoort tot de mogelijkheden.

 

Na een kennismaking met uw bedrijf/ organisatie en de betreffende stakeholders zullen we samen de feitelijke opdracht formuleren en een duidelijke SMART afbakening vastleggen. Dit om de wederzijdse verwachtingen te managen. Tussen start en eind van de opdracht zullen vooraf bepaalde evaluatiemomenten of terugkoppelingen worden gepland, zodat de voortgang en de richting van het eindresultaat bij de opdrachtgever(s) helder in beeld blijven.

Variaties (van HR-projecten)

Het HR-werkveld is enorm. Zodoende is de variatie aan mogelijke HR-projecten groot. Hieronder een overzicht van onderwerpen waarover sowieso kennis en ervaring bij Cees van Gend beschikbaar is.

 • Definiëren van (en invulling geven aan) een HR-Strategie
 • Opstellen van (en uitvoering geven aan) Personeelsbeleid

 • Ontwikkelen en vormgeven van een communicatieplan (communicatie met Directie, Management, Werknemers, Ondernemingsraad en overige stakeholders)

 • Schrijven van een personeelshandboek
 • Definiëren en invullen van de arbeidsmarktcommunicatie
 • Inrichten van het recruitmentproces

 • Opstellen van functieprofielen/ -beschrijvingen
 • Wegen en indelen van functies en 'bouwen' van een functiehuis
 • Formuleren van beloningsstrategie/ invullen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Opstellen en inrichten van on-boardingsproces
 • Opzetten van een personeelsadministratie (inclusief content: contracten, brieven, etc.)
 • Selectie en implementatie van payroll provider en -applicatie
 • Selectie en implementatie (en inrichting) van E-HRM (portal t.b.v. ESS/MSS)
 • Ontwikkelen van beleid en instrumenten (inclusief content) t.b.v. talent- en performancemanagement
 • Opzetten en inrichten van het opleidingsbeleid
 • Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen

 •  

  Selectie en implementatie van een Learning Management Systeem (LMS)

 • Opstellen en inrichten van beleid t.a.v. arbo, verzuimmanagement, vitaliteit en/ of eigenrisicodrager (ERD)

 • Ontwikkelen van een intern arboteam t.b.v. bevordering vitaliteit en uitvoeren van verzuimmanagement

 • Selectie van externe Arbodienst;

 • Opzetten van effectief subsidiemanagement in relatie tot 'doelgroepen' en opleiden

 •  

  Opstellen en invulling geven aan HR-roadmap in relatie tot (inter)nationale expansie

 •  

  Opstellen en uitonderhandelen van bedrijfsCAO's in België, Frankrijk en Luxemburg

 • Onderzoeken van besparingsmogelijkheden (lage(re) kosten beleid)

 • Selectie en implementatie van Work Force Management (WFM) systeem

 • Cultuur en/ of veranderingsprocessen (veranderen = aanpassen; want 'veranderen' is zeer moeilijk)