HR over de grens

Human Resource Management laat zich niet beperken door onze landsgrenzen. Echter doordat per land of gebied de cultuur, gebruiken, stakeholders en wet- en regelgeving verschillend zijn, is kennis van deze elementen de sleutel tot succesvol handelen in het buitenland.

 

Binnen het HR-werkveld zijn er onder meer grote verschillen qua:

- Arbeids- of Sociaalrecht;

- Arbo en Verzuimmanagement;

- Beloning;

- Overlegstructuur met Ondernemingsraden, Personeelsdelegaties en Vakbonden;

- Personeels- en Salarisadministratie;

- Subsidieregelingen

- Cultuur

- Communicatie en

- Wijze van leidinggeven.

Expansie naar 'het buitenland'

De business uitbreiden naar 'het buitenland' vraagt veel aandacht. Naast het op de nieuwe markt uitbrengen van de diensten en producten moet er heel wat op het gebied van boekhouding, communicatie, ict, infrastructuur en HR worden geregeld.

De land typische HR-zaken die op de agenda moeten komen, vragen expertise en/ of kennis van de markt en de route naar organisaties/ providers die van pas zullen komen.

Door de brede en diepe internationale HR-kennis en ervaring is Cees in staat bedrijven en organisaties op het gebied van HR de weg ter voorbereiding op en tijdens expansie naar België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en/ of Spanje.

Dergelijke begeleiding kan op projectbasis, waarbij een advies, plan en roadmap worden opgesteld. Ook is het een optie om Cees op Interim basis het één en ander te laten voorbereiden en voor een x periode de HR-werkzaamheden (ter plaatse) te laten coördineren en/ of uitvoeren.

Verbeteren/ veranderen/ tijdelijke positie

Het komt regelmatig voor dat een bedrijf jaren geleden buiten de landsgrenzen is gegroeid zonder focus voor de uitdagingen binnen het HR-werkveld, waardoor één ander niet compliant of naar wens verloopt. Ook kan het zijn dat er de behoefte is om iemand met kennis van zaken tijdelijk 'over de grens' bij de dochterorganisatie te detacheren om de gewenste bijsturing te geven aan de HR-processen.

In voorkomende situaties kan ook een beroep op CVG HR worden gedaan.