Coaching

Coaching en de coach

Een coach is iemand die u stuurt, begeleidt en handvatten geeft om uw doel te bereiken. Het is iemand die vertrouwelijk te werk gaat en maatwerk levert om uw doel te behalen.

Er zijn verschillende soorten manieren van coachen, met verschil van aanpak en gebruikte technieken.

Uw coach van CVG HR heeft de vaardigheden opgedaan door het volgen van een opleiding en richt zich op life of personal, werk gerelateerde en team coaching.


Life of personal coaching

De coach daagt u uit om uw volledige persoonlijke potentieel te benutten.

De coach helpt u inzicht in uzelf te krijgen en uw behoeften en wensen in kaart te brengen. Samen stelt u een aantal doelen op.

U leert nieuwe vaardigheden en voert veranderingen door om deze doelen te bereiken.

Werk gerelateerde coaching

De coach is een partner die u helpt het leven te leiden zoals u dat wilt, op het professioneel vlak.

De coach helpt u inzicht in uzelf, uw drijfveren, interesses en kwaliteiten te krijgen en maakt met u een actieplan.

Vanuit het actieplan neemt u stappen die uw professionele toekomst zullen beïnvloeden.

Team coaching

De coach zoekt naar (collectieve) patronen in gedrag en denken in de groep.

Deze vorm van coaching is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen.