CVG HR

CVG HR biedt ondernemers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid om focus te houden op hetgeen ze goed in zijn, terwijl er binnen het HR-werkveld of de HR-afdeling een nieuw, een lastig of een bezettingsvraagstuk ligt.

 

Naast kennis en ervaring zijn tijd en gelegenheid factoren die nodig zijn om invulling te kunnen geven aan een HR-vraagstuk of actiepunt. Is er sprake van een (tijdelijke) HR-vacature dan is er sowieso te weinig of geen tijd.

 

HR Interim

Houd focus!                  Vraag hulp!HR-Interim is een snelle en eenvoudige oplossing om de tijdelijke afwezigheid van een collega te vervangen of een ontstane HR-vacature efficiënt (tijdelijk) in te vullen. Cees van Gend is inzetbaar op strategische en beleidsmatige niveaus en is in staat om de HR-operatie inhoudelijk te leiden. Lees meer onder <HR Interim>.

HR-Projecten

Om HR-projecten te laten slagen, is het van belang met de juiste kennis, ervaring en gevoel voor de mens en de organisatie een (HR-)ambitie stap-voor-stap in te vullen. Dat vraagt aandacht en tijd, die moet worden gevonden. De HR-verantwoordelijkheden hebben vaak al een volle en vaak onvoorspelbare agenda, waardoor inhuur van een externe expert een prima optie is. Lees meer onder <HR Projecten>.

HR over de grens (expansie!)

Expansie is een uitdaging. Voor bepaalde afdelingen binnen uw organisatie betekent de expansie naar een nieuw land/ een nieuwe markt tijdelijk wat extra uitzoekwerk. Voor de afdeling HR of P&O komt er, als uw organisatie ook lokaal werknemers in dienst gaat nemen, veel extra werk. De extra werkzaamheden zijn niet alleen tijdelijk maar veelal permanent van aard. Dit vraagt veel tijd, kennis en bovenal het kunnen vinden van de weg. Lees meer onder <HR over de grens>.

Coaching

Coaching is een vak apart. Hoewel iedereen in staat is om een ander of een groep te coachen, kan het een uitdaging zijn om werkelijke veranderingen of aanpassingen doorgevoerd te krijgen. 'Vreemde ogen', een neutrale positie en de inzet van gespreks- en coaching technieken vormen de sleutel tot succes.  Lees meer onder <coaching>.